info@blommorfsk.se

+46 (0) 723 247 771

Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Blommor förskolan malmö

Förskolan vilar på demokratins grund.

Barn och pedagoger skapar verksamheten och miljön tillsammans utifrån ett demokratiskt och likvärdigt förhållningssätt. För oss är det viktigt att främja delaktighet, inflytande, samspel och empati.

Vistelsen på förskolan ska vara trygg, lustfylld och alla skall känna att de är en tillgång. Alla i förskolan, barn, vårdnadshavare och pedagoger ska känna att de vistas i en miljö fri från kränkningar och diskriminering. Den ska vara väl anpassad för kreativitet, ge lust och stimulera lärande. Vi ska ha en miljö där vi tar hand om varandras förmågor och tillsammans utvecklar dessa. Barnen ska uppleva att de tas på allvar och att alla vuxna visar dem respekt.

Genom att främja nyfikenheten vill vi lägga grunden för ett livslångt utforskande och lärande. Vi vill ge barnen möjlighet att lära och uttrycka sig på olika sätt. Fokus ligger på processen snarare än det färdiga resultatet. Vi vill ge erfarenheter som leder till en stark tro på den egna förmågan.

Om förskolan – Verksamhet

Blommor förskolan består av två enheter:

Blommor 1 förskolan startades i januari 2016. 29 barn är inskrivna.
Förskolan har två avdelningar – småbarnsavdelning Rosen (1-3 år) och storbarnsavdelning Solrosen (4-6 år). De flesta barn har svenska som andra språk.

Förskolans lokaler är ljusa och trevliga och ligger på bottenplanet av ett hyreshus i stadsdelen Hermodsdal. I anslutning till lokaler finns en lekplats. Där finns det gungor, sandlåda, cykelgångar, gungbräda, en odlingshörna samt lekställningar. Närhet till andra lekplatser gör att pedagoger och barn även gärna söker sig till andra delar av närområdet.

Sex personer arbetar med barn: två förskollärare och fyra barnskötare.

Blommor 2 förskolan startades i september 2017 på Rosengård. 59 barn är inskrivna.
Förskolan har fyra avdelningar: två småbarnsavdelningar – Ringblomman och Syrenen (1 -2 år), en mellanavdelning, Tulpanen (3-5 år) och en storbarnsavdelning, Snödroppen (5 -6 år). De flesta barn har svenska som andra språk.

Förskolans lokaler är ljusa, rymliga och nyrenoverade. Den ligger på bottenplanet av en fastighet. En stor lekplats med gungor, sandlådan, cykelgångar, rutschkanna, fruktträd och jordgubbs- och vinbärs odlingar finns i anslutning till lokaler.

Tolv personer arbetar med barn: fyra förskollärare och åtta barnskötare.

Arbetet på förskolan byggs på läroplanen för förskolan, Lpfö 18, Skollagen och Barnkonventionen. Utifrån dessa styrdokument och barnens behov och intresse utformas utbildning och undervisning på Blommor förskolan.

Läs mer - Plan mot diskriminering och kränkande behandling